बुधबार, असार २, २०७८
Wednesday, June 16, 2021

कर्मचारीहरु ३५ दिनभित्र हाजिर नभए सरकारले अवकाश दिने

१९ मंसिर, काठमाडौं । ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर नभए कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्ने भएको छ ।

अध्यादेश बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको समायोजन भएको पदमा हाजिरनभए अवकाशको व्यवस्था गरिएको हो ।

जसअनुसार प्रसुति विदा, किरिया विदा, असाधारण अध्ययन विदा र विरामी विदा बसेको भए विदा सकिएको ३५ दिन र निलम्वनमा परेको भए फुकुवा भएको ३५ दिनभित्र हाजिर हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३५ दिनभित्र हाजिर नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ । अवकाश दिनुअघि कानून बमोजिम स्पष्टीकरणको मौका दिइने छ ।  सरकारले अवकाश दिने बेलामा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने र अवकाश पाएको कर्मचारीले कानून बमोजिम आफुले पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सम्वन्धित कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतले हाजिर गराउनुपर्ने छ । यदि प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीले हाजिर नगराए उसलाई पनि कारवाही गरिने व्यवस्था छ ।

प्रदेश भित्रको स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम अवधी पुरा भएपछि सोही प्रदेशका अन्य कुनै स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई अवधी पुरा भएपछि सम्वन्धित प्रदेश वा यस अन्र्तगतका कार्यालयमा गर्न सकिनेछ ।

अध्यादेश अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धि कानून नवनेसम्म समायोजन हुनुपुर्वकै सेवा सुविधा बमोजिम हुने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संघीय निजामति सेवा सम्वन्धि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय निजामति सेवामा प्रतिस्पर्धा मार्फत वृत्ति विकासका लागि अवसर प्रदान गरिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा रहको छ ।

सरकारलाई प्राप्त हुने बैदेशिक तालिम, छात्रवृत्ती, अध्यन, तालिम सेमिनारमा समेत उनीहरुले संघीय कर्मचारी सरह सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE